สหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

สหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี 

เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 

.

>> คลิกดูคะแนนการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 – 2559<<

• อาเซียน http://bit.ly/2zV9eEx

• ทั่วโลก http://bit.ly/2k37MJr

#InternationalAntiCorruptionDay #OnThisDay#สำนักข่าวสับปะรด #เป็นสับปะรด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment