ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่งหุ้นกู้ WEH ชูดอกเบี้ย 6.75% จองซื้อ 11-12 และ 15 ก.ค. นี้

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.นี้ เพื่อใช้ในการขยายกิจการและพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค. 2567 ออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 16 ก.ค. 2567

“WEH มีผลประกอบการโดดเด่น จากโรงไฟฟ้าทั้งหมด 8 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2564-66 คาดว่าในปี 2567 นี้ จะรับรู้รายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลม 6 แห่งของเรายังได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จำนวน 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์ จนถึงปี 2570 – 2572 ครอบคลุมอายุหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทมีลักษณะรายได้มั่นคง ไม่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ เพราะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้”


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment