รออีกนิด สะพานข้ามลำห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เสร็จเกิน 60% แล้ว

กรมทางหลวงชนบท อัปเดต!! โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เชื่อมการเดินทาง 2 จังหวัดอีสานใต้ “ศรีสะเกษ - สุรินทร์” ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทำการก่อสร้างเพื่อทดแทนสะพานไม้เดิมที่มีสภาพชำรุด ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 อยู่ระหว่างก่อสร้างตัวสะพาน และงานถนนต่อเชื่อม คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 เร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 103.88 ล้านบาท

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเชื่อมการเดินทางระหว่างบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และ บ้านกุดงิ้ว ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 340 เมตร กว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า และถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 3,375 เมตร ความกว้าง 8 เมตร

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ซึ่งสามารถร่นระยะทางได้ถึง 15 กิโลเมตร พร้อมทั้งสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว ออกสู่ตลาด ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment