คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นำโดย นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐต่างๆ ที่มาร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมเข้าร่วมการประชุม โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม รวมถึง คณะผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมการประชุม

ในการนี้ นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากนายวิทัย รัตนากร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment