สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน ด้านป้องกันภัยทางการเงิน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยที่ประชุมสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ ได้ให้ความสำคัญด้าน “การป้องกันภัยทางการเงิน” โดยร่วมมือกันในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย เพื่อป้องกันภัยทางการเงิน และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดการบัญชีม้าให้เข้มงวดขึ้น หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการในการยกระดับการจัดการภัยคุกคามทางการเงิน และการจัดการบัญชีม้า เป็นต้น

ในการนี้ นายวิทัย รัตนากร ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายพิชิต มิทราวงศ์ ในนามสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment