KB J Capital – KB Kookmin Card เดินหน้าโครงการ “Smart Classroom for Smart Future”สร้างเด็กไทยสู่ยุคดิจิทัล ที่โรงเรียนวัดกาหลง

KB J Capital ร่วมกับ KB Kookmin Card บริษัททางการเงินยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ เดินหน้าสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ผ่านโครงการ “Smart Classroom for Smart Future” ที่โรงเรียนวัดกาหลง ส่งมอบอุปกรณ์ไอที เพื่อยกระดับการเรียนการสอน พร้อมลุยพัฒนาและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนได้อย่างมีความสุข และจัดคลาสเรียนพิเศษ ให้ความรู้ทางด้านการออม มุ่งหวังส่งมอบความสุขให้เยาวชน ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ ที่จะเติบโตคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment