ถนนสาย ชบ.3102 อ.พนัสนิคม, เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ซ่อมเสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3102 แยก ทล.331 - บ้านโป่งหิน อำเภอพนัสนิคม, เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางดำเนินการ 2.386 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 – 0+250 ซ่อมบำรุงผิวจราจรด้วยวิธี Hot Mix In – Plant Recycling และ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+134 – 3+270 ซ่อมบำรุงพื้นทางด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling และซ่อมบำรุงผิวจราจรด้วยวิธี Hot Mix In – Plant Recycling พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทาสีเทอร์โมพลาสติก และวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถลสีแดง สำหรับป้องกันการลื่นไถลของยานพาหนะอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์ ให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งสินค้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 9.890 ล้านบาท


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment