มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ พม. จีดีเอช และ มูลนิธิ 5 For All พาผู้สูงอายุดูหนัง “หลานม่า” ฟรี!! กว่า 4,200 ที่นั่ง

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และ มูลนิธิ 5 For All จัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุจากทั่วประเทศชมภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” ภาพยนตร์ไทยที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลากหลายเจเนอเรชั่นมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งนับวันจะหายไปจากสังคมไทย ทำให้คนไทยกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เคยอบอุ่นอีกครั้ง จะทำให้คุณอยากกลับไปกอดคนที่บ้านอีกครั้งและเรียนรู้คำว่า “ครอบครัวมีค่ามากกว่าเงิน” โดยนำผู้สูงอายุกว่า 4,200 คน จากโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างพลังกายและพลังใจให้กับคุณตาคุณยาย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment