มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สานต่อ “โครงการอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไฟเซอร์ (Pfizer First-aid Center)” นำทีมพนักงาน พร้อมผู้บริหาร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมส่งมอบ ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการคัดกรอง และดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมโดยมี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในการรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment