EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA คว้ารางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมี นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment