สสว.พัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปีที่ 3

สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบ BDS “Business Development Service for Sustainable: BDS for Sustainable” หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2567 ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) และผู้ประกอบการร่วมงานคับคั่ง

ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ และ นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมด้วยผู้บริหาร สสว. นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานสภาหอการค้าไทย และนายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ตลอดจนพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ท่ามกลางผู้ประกอบการร่วมงานจำนวนมาก

ในช่วงเช้าจัดให้มี TED Talks หัวข้อ Sustain Thai SME ด้วย BDS ภายใต้แนวคิด “Business Development Service for Sustainable : BDS for Sustainable” โดย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานสภาหอการค้าไทย และนายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ร่วมสนทนา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment