CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 เพิ่มกำลังผลิตร่วม 2 ล้าน ตร.ม.ต่อปี หนุนผลงานปี 67 โต 20%

CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังการผลิต กระบวนการผลิตมุ่งเน้น Green Construction Technology เพิ่มโอกาสการแข่งขัน รองรับเทรนด์ขายก่อนสร้างทีหลังดัน Precast Concrete โตสวนกระแสตลาดอสังหาฯ ตั้งเป้าปี 67 โต 20%

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจปี 2567 บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานเดิม ด้วยการเปิดโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ส่งผลให้ CPANEL ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวม 2 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% พร้อมเพิ่มความสามารถการทำกำไรจากการดำเนินงาน

โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในโรงงานผลิตเดิม ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังผลิตจาก 7.9 แสนตารางเมตรต่อปี เป็น 9.9 แสนตารางเมตร เพิ่มขึ้นอีก 25% และโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ที่เปิดใหม่อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1/67 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตทั้ง 2 โรงงาน รวมกันประมาณ 2 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งช่วงแรกอาจไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลัง เพราะต้องทำการทดลองระบบในช่วงแรก แต่ในปี 68 คาดว่าจะเดินเครื่องได้เต็มกำลังแล้ว ส่งผลให้มียอดการผลิตรองรับเพียงพอต่อความต้องการ ผลักดันให้ยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับกระบวนการผลิตของ CPANEL ทั้ง 2 โรงงาน ถือเป็นโรงงาน Precast Concrete ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ทั้งเรื่องการออกแบบ ความรวดเร็ว ปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงลดความผิดพลาด ความสูญเสียในการผลิต ถือเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเริ่มดำเนินงานของโรงงานผลิตแห่งที่ 2 จะยิ่งเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิตและการขายได้ดีขึ้น อีกทั้งมีกระบวนการผลิตเร็วกว่าเดิม 30% ใช้แรงงานน้อยกว่าเดิม รวมถึงค่าบริหารจัดการและบุคลากรในกระบวนการผลิต จากเดิม 15% ของรายได้ จะลดลงเหลือ 7% โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสการรับงาน รองรับความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมี Economy of Scale เพิ่มความสามารถการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ในปีนี้บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การเป็น Green Construction Technology ลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะเปลี่ยนพลังงานเป็น Renewable Energy และเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นวัสดุลดคาร์บอนทั้งหมด

อีกทั้งใบรับรองจาก TGO ทำให้ CPANEL สามารถออกรายการคำนวณคาร์บอนให้กับลูกค้าได้ด้วย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของลูกค้า และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าได้ จากแผนดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานนิคมอุตสาหกรรม

“สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 มองว่ายังคงเผชิญความท้าทาย ทั้งหนี้ครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อสินค้าคงทน (Durable goods) ลดลง ดังนั้นแนวโน้มของโครงการก่อสร้างในปัจจุบันจึงมีลักษณะขายก่อนสร้างทีหลัง ทำให้ผู้ประกอบการที่ยังมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ทันเวลา และเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการสต็อกบ้าน ลดค่าแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูง อีกทั้งสามารถรักษา Working Cap ในการดำเนินงานได้ ซึ่ง Precast Concrete สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดี ถือเป็นโอกาสในการรับงานของบริษัท และเชื่อว่าจากปัจจัยเกื้อหนุนดังกล่าวจะผลักดันให้ผลประกอบการปี 2567 เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้” นายชาคริต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment