สคร. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และประจำอาคาร ธพว. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 21 ปี

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นำคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และประจำอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 21 ปี ณ กระทรวงการคลัง และอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment