รพ.จุฬารัตน์ จับมือศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Chularat Heart Hero ครั้งที่ 9

นพ. กำพล พลัสสินทร์กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วย นพ.สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ, นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร, พญ.ธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และนางสาวกัญญ์นัส ตั้งจิตรเที่ยง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ร่วมเปิดงานหัวใจโลก " CHULARAT HEART HERO 9th " ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมโดยสหวิชาชีพทางการแพทย์ อาทิ กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล, กิจกรรมออกแบบ D.I.Y. กระเป๋าผ้าหัวใจฟรี, กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และกิจกรรมการสาธิต CPR วิธีการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและการดูแลสุขภาพให้ห่างไกล “โรคหัวใจ” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment