ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองภาพรวมการส่งออกไทยปี 2566 จะหดตัวที่ -2.5%YoY ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า

การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2566 ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือนที่ 2.6%YoY เหนือความคาดหมาย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกไทยให้ขยายตัวได้ในเดือนนี้มาจากการส่งออกสินค้าไปยังตลาดคู่ค้าสำคัญในเดือนนี้ขยายตัวได้ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งมาจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มเกษตรและอุตหกรรมที่เติบโตเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า แม้การส่งออกของไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ในเดือนสิงหาคม 2566 แต่อุปสงค์จากตลาดจีนที่แสดงความอ่อนแอมากกว่าคาดการณ์ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง ในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีอีกหลายปัจจัยท้าทายที่อาจเข้ามากระทบการส่งออกไทย เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของค่าเงิน สภาพอากาศที่แปรปรวน ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมีมุมองว่า ภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2566 จะหดตัวที่ -2.5%(YoY) ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยอาจยังต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายจากของผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่เข้มข้นขึ้นซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ : https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/export-ebr4019-FB-2023-09-26.aspx


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment