ซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3

นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (กลางซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดิน และอาคารอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนางสาว หยู เจียง โป กรรมการ บริษัทซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท ในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) โดยโรงงานแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 และจะเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศที่สำคัญของบริษัท ซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ณ อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment