กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนประชาชนชมทัศนียภาพไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 65 ถึง 1 ม.ค. 66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เชิญชวนประชาชนชมทัศนียภาพ ไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566 สอดรับกับโครงการ “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้มีทัศนียภาพที่ร่มรื่นและสวยงาม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ ทช.ได้จัดให้มีการเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ในความดูแลของ ทช. จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ สะพานพระราม 3 สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 7 สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานกรุงธน สะพานกรุงเทพ สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ สอดรับกับโครงการ “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” และเพื่อแสดงให้เห็นความงดงามของบรรยากาศบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566 ทช.จะทำการเปิดไฟประดับสะพาน ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น. ประชาชนสามารถร่วมชมทัศนียภาพความสวยงามของสะพานได้ตามเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ทช.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาชมทัศนียภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อยู่ในความดูแลของ ทช. อีกด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment