“สกาย ไอซีที” ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้าน AI แก่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชม “ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center)” โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนรายใหญ่ สิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน AI เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ AI ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมี รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และนนท์ หรยางกูร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคแคนซี่ จำกัด ร่วมงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment