วีคนี้ตรึงดีเซล 34.94 บาทต่อลิตร

กบน.มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน.เมื่อ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงแต่ยังคงมีความผันผวนจึงต้องมีการพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ต่อไป และจะไม่มีการลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลอย่างแน่นอน

สำหรับการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเงินเข้าในกลุ่มน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับสุทธิประมาณวันละ 99.37 ล้านบาท แบ่งเป็นรายรับประเภทน้ำมันประมาณวันละ 125.03 ล้านบาท และมีรายจ่ายประเภทก๊าซ LPG ประมาณวันละ 25.66 ล้านบาท ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 18 กันยายน 2565 ติดลบ 124,348 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญขีน้ำมันติดลบ 83,002 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,346 และเงินเรี่ยไร 1,000 ล้านบาท


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment