สิงห์ เอสเตท เตือนมีผู้แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อหลอกลวงประชาชน

จากกรณีที่มีผู้ไม่หวังดี แอบอ้างชื่อ บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ รูปผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลหรือภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้บนช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media and Social Networking) เพื่อหลอกลวงและชักชวนให้ประชาชนหลงเชื่อเพื่อเข้าร่วมลงทุนซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างจากกลุ่มมิจฉาชีพ

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ เท่านั้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment