บสอ.ตั้งแต่ง 2 ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจนวิทย์ ยกบัตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ และ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ บสอ. ครั้งนี้ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะยาวกับภารกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการบริหารจัดการองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารสินทรัพย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับนายเจนวิทย์ ยกบัตร ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ผ่านมามีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และบริหารสินทรัพย์ จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร มีประสบการณ์ด้านการบริหารหน่วยงานกองทุนภาครัฐ รวมถึงบริษัทชั้นนำหลายแห่ง และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรรัฐวิสาหกิจ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment