เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ชู C.S.E.P สู่ตัวแทนที่ดีที่สุด

“ชวลิต ทองรมย์” CAO ใหม่เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศกลยุทธ์ C.S.E.P.พัฒนาตัวแทนสู่การเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เป้าหมายในการบริหารช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ที่สำคัญ คือ “มุ่งหน้าสู่การเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ” ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก : C.S.E.P. ดังนี้

Capable people พัฒนาศักยภาพตัวแทน ให้สามารถเป็น Total Financial Solution จากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำแผนประกัน (Insurance specialist ) สู่ผู้ออกแบบและบริหารสินทรัพย์ (Asset designer ) และก้าวสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสู่ความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาความมั่งคั่ง (Wealth advisor) นั้นเป็นการทำให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็วและยั่งยืน เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีการออมด้วยเงินฝาก จำนวนเงินในบัญชีเกิน 10 ล้านบาท มีมูลค่ากว่า 7,100 ล้านบาท ในขณะที่ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงจากสูงสุด 24% เหลือเพียง 0.125-2% และโอกาสด้านการเติบโตของธุรกิจประกันช่องทางเอเจนซี่กว่า 320,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดในตลาด โดยในปีนี้เจนเนอราลี่ตั้งเป้าเสริมศักยภาพเพื่อให้ตัวแทนก้าวสู่ Wealth advisor เพื่อนำเสนอ “Solution Products” ให้แก่ลูกค้าเพื่อการเติบโตธุรกิจที่รวดเร็วและยั่งยืน โดยคัดสรรตัวแทนคุณภาพปีนี้ตั้งเป้าที่จำนวน 500 คน

Suitable product นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกประเภท ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ เพศ และความต้องการ โดยในครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่วางแผนและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการวางแผนทางการเงินและสุขภาพ ตลอดชีวิตของลูกค้าและครอบครัว

Efficiency technology เพิ่มประสิทธิผลด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายและบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของกรมธรรม์สำหรับตัวแทน

Professional service ให้บริการที่เลิศแก่ลูกค้า การให้บริการด้วยความใส่ใจและสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบวงจร

นายชวลิต กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายการพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิตของเจนเนอราลี่ ภายในปีพ.ศ. 2564 นี้ ต้องเพิ่มจำนวนตัวแทนคุณภาพจากปีพ.ศ. 2563 จำนวน 70% เพิ่มจำนวน MDRT 50% ส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้เป้าหมายให้ตัวแทนขั้นต่ำที่ 25,000 บาทต่อเดือน และตั้งเป้าส่งมอบรายได้เบี้ยรับปีแรก (FYP) คิดเป็นอัตราเติบโต จากปีพ.ศ. 2563 40%

อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ The Lion's ROAR มีโมเดลการพัฒนาตัวแทนอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP) ซึ่ง FP ทุกคนจะต้องผ่านการพัฒนาและการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายและการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ สำหรับแคมเปญ “MDRT 3 ปี รับโบนัส 3 ล้านบาท” ได้รับกระแสการตอบรับที่ดี จึงถือได้ว่าเป็นปีที่เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพและสร้างฐานของตัวแทน FP ที่มีคุณภาพ ทำให้ล่าสุดบริษัทฯ มีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ซึ่ง 6 คนในนี้เป็นตัวแทน FP ที่ผ่านกฎเกณฑ์ MDRT 3 ปี 3 ล้าน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 2 ท่าน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 4 ท่าน ซึ่งแคมเปญดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยบริษัทได้เตรียมมอบเงินโบนัส จำนวน 18 ล้านบาทให้กับตัวแทน MDRT ทั้ง 6 ท่าน ที่มีสิทธิ์พิชิตแคมเปญ 3 ปี 3 ล้านสำเร็จตามเป้าหมาย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment