ผลิต-ไฟฟ้าลาว เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกคงที่ 5.90% วงเงิน 6,000 ล้าน เปิดให้จองซื้อ 5-7 ก.ค.นี้

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว หรือ EDL-Gen ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เตรียมเสนอขายวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า EDL-Gen ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ครบอายุไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ชุดนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึ่งการเสนอขายครั้งนี้กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564

สำหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่อันดับ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิต Negative ทั้งนี้ EDL-Gen มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรองรับความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้ จากการที่รัฐบาลลาวมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ รวมถึงโอกาสการเติบโตจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่มีสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ EDL-Gen จะขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานยังมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว และในภูมิภาคอาเซียนยังขยายตัวได้ดี ทำให้ EDL-Gen มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ รวมถึงหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง 2 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ได้เป็นอย่างดี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment