NSL Foodsเคาะไอพีโอ12 บาท/หุ้น

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์( NSL Foods) เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 12 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 2564 เทรด 19 พ.ค.นี้ ตั้ง“เอเซียพลัส” FAและตัวแทนอันเดอร์ไรเตอร์

นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NSL Foods” เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาจองหุ้นละ 12 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ที่ 17.9 เท่า คำนวณจากผลประกอบการปี 2563 เทียบกับ P/E ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 27.4-32.4 เท่า

โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ NSL Foods กล่าวว่า การกำหนดราคาไอพีโอที่ 12 บาท/หุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์ SET ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคมนี้ และมีกำหนดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “NSL” ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หุ้น NSL นับว่าเป็นหุ้นที่น่าลงทุนเป็นอย่างมากเพราะเป็นธุรกิจอาหารที่มีการลงทุนสอดคล้องกับเทรนด์ในตลาดโลก ซี่งในอนาคตยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก

ส่วนนายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเป้าหมายหลักของการระดมทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับแผนการขยายกำลังการผลิตสำหรับโครงการใหม่โดยก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตรองรับการผลิตที่สามารถสร้างรายได้สูงสุด 1,200 ล้านบาทต่อปี ตัวโรงงานจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โรงงานเดิมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี อาคารแห่งใหม่คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี คาดการณ์จะเริ่มสร้างปี 2565 แล้วเสร็จปี 2566 ซึ่งจะเน้นการผลิต 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1.อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 2. อาหารพร้อมรับประทานแบบไม่ต้องแช่เย็น เช่น แกงและกับข้าว และ 3. อาหารกึ่งสำเร็จรูป

หุ้น IPO จะจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณและพนักงานของบริษัท 15 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 7 ล้านหุ้น และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย 53 ล้านหุ้น

NSL Foods มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน การขยายธุรกิจ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น

พร้อมกันนี้ NSL Foods ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้จัดโร้ดโชว์สำหรับนักลงทุนรายย่อยผ่าน FB Live โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจรับฟังข้อมูลของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment