บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ทางยกระดับดอนเมือง เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 7 พ.ค. 64 เป็นวันแรก ชูความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานกว่า 30 ปี แสวงหาโอกาสขยายการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทฯ นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรก ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘DMT’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment