อสมท เปิดรับ CEO

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้อำนวยการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในธุรกิจ ด้านสื่อสารมวลชน มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพลิกฟื้น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรให้แข็งแกร่ง และเคยมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐหรือภาคเอกชนขนาดใหญ่

2. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด รวมถึงพัฒนาความสามารถในการขายให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/mcotjobs หรือติดต่อสอบถามที่ ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 6291 และ 0 2201 6605


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment