“บีเคดี”จับมือม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งผลงานประกวดโครงการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ประเทศเยอรมนี

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเดค-คอน จำกัด(มหาชน) หรือ BKD เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้สนับหนุนหลักและให้คำปรึกษา รวมทั้งพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการวิจัย ออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน Solar Decathlon Europe 2021(SDE21) ที่เมืองวุพเพอร์ทาล ประเทศเยอรมนี

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาและต่อยอดการวิจัย การออกแบบ และการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2565
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment