ออมสินชง ซอฟต์โลนการบิน

ออมสินเตรียมเสนอปล่อยซอฟต์โลนธุรกิจการบินผ่านเอ็กซิมแบงก์

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง พื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ให้แก่ธุรกิจสายการบิน เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่อง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019

โดยเบื้องต้นรูปแบบการให้สินเชื่อทางธนาคารออมสินจะจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ แล้วปล่อยกู้ผ่านทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลา 60 เดือน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment