TWPC จับมือ VGREEN KU ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภาคเกษตรกรรม มันสำปะหลัง

คุณโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณหทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC พร้อมด้วย รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท วีกรีน เคยู จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรกรรม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN KU) เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และการคำนวณค่าคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER การเกษตรกรรม โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับไปสู่ธุรกิจเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบันยันทรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment