เดรัจฉานวิชาเกิดขึ้นมากมาย ไม่เว้นแม้ในวัด ส่งเสริมอบายมุข งมงาย ศาสนาพุทธใกล้เสื่อม!!! สำนักพุทธฯ ทำอะไรอยู่???

เดรัจฉานวิชาเกิดขึ้นมากมาย ไม่เว้นแม้ในวัด ส่งเสริมอบายมุข งมงาย ศาสนาพุทธใกล้เสื่อม!!!สำนักพุทธฯ ทำอะไรอยู่???


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment