เซียบเกมส์ สู่ ซีเกมส์

กีฬาแหลมทอง หรือเซียบเกมส์ (SEAP GAMES) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศภาคพื้นแหลมทอง (The South – East Asia Peninsular Games) หรือในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นกำเนิดของกีฬาซีเกมส์ (SEA GAMES) ที่ริเริ่มโดยคนไทย

คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกีฬาแหลมทอง เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนั้นมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันเป็นประจำอยู่แล้ว จึงน่าจะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มแหลมทองขึ้น เพราะประชาชนในกลุ่มแหลมทองนั้นมีความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงสภาพอากาศและรูปร่างก็ไม่ต่างกันด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับและเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ อย่าง เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ เพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกฝนสมรรถภาพร่างกายให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมทั้งได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาคพื้นแหลมทองอีกด้วย

ในระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่กรุงโตเกียวครั้งที่ 3 เมื่อปี 2501 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล้ว คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้นำข้อเสนอการจัดการแข่งขันกีฬาในกลุ่มภาคพื้นแหลมทองไปปรึกษากับประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งขณะนั้นมี เมียนมา มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (สิงคโปร์มาเข้าร่วมในภายหลัง) ทุกประเทศได้ลงมติเห็นชอบให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองขึ้นทุกๆ 2 ปี

เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยจึงกำหนดให้มีการแข่งขันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2502 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 527 คนจาก 6 ประเทศ คือไทย เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ และมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด ส่วนกัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 2 เมื่อปี 2504 จนกระทั่งปี 2520 หรือในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น ซีเกมส์ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 เมื่อปี 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ ทรงชนะการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. มีการมอบเหรียญรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม ซึ่งวันนั้นได้กลายเป็นวันประวัติศาสตร์วงการกีฬาของประเทศไทย และยังถูกกำหนดให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติ

ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ มีการจัดการแข่งขันไปแล้วทั้งสิ้น 29 ครั้ง และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ในปีหน้านี้ ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

ขอขอบคุณข้อมูล

https://www.educatepark.com/story/ประวัติซีเกมส์/

http://www.siamsport.co.th/seagames2017/about

https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asian_Games


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment