ออมสิน คงเวลาเปิดให้บริการ 9.00 - 15.00 น. จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารฯ ได้ใช้แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาที่เปิดบริการ 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ในพื้นที่ชุมชนนอกห้างสรรพสินค้า ให้เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมด คือ เวลา 9.00-15.00 น. ในช่วงระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารออมสินจึงขยายช่วงปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

โดยสาขาที่เปิดบริการ 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) รวมถึงสาขาในพื้นที่ชุมชน 5 สาขา ได้แก่ สาขามหาชัย สาขาตลาดศรีนคร สาขาสะพานใหม่ชัยนาท สาขานาอาน และสาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ส่วนสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ทั้งภายในและนอกห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการในเวลาเดิมของแต่ละสาขา แต่จะปิดให้บริการในเวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ จะมีภารกิจสำคัญในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เป็นการนัดหมายผู้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะนัดหมายยื่นเอกสาร ทำสัญญา ไปตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศที่ผู้ลงทะเบียนได้แจ้งไว้ ซึ่งจะทยอยให้ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับข้อความเชิญมาสาขาในจำนวนที่สามารถบริหารพื้นที่ได้โดยไม่แออัด เว้นระยะห่างตามเวลาที่เหมาะสม และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment