DITP เปิดตัวกิจกรรม OTOP Premium Go Inter ปี 9 ที่ นครศรีธรรมราช

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เชิงรุกกับผู้ประกอบการ OTOP สินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ปีที่ 9 ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 5 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยให้สามารถก้าวสู่เวทีสากล ตอบโจทย์นโยบายการส่งเสริม Soft power ไทย พร้อมกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเปิดตัวกิจกรรมที่แรกที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ภายในกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยน เรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการ OTOP ชั้นนำ โดยคุณศุภชัย แกล้วทนงค์ เจ้าของแบรนด์ TIMA และคุณมนัทพงศ์ เซ่งฮวด หัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI การเจาะลึกแนวโน้มผลิตภัณฑ์ปี 2567-2568 โดยใช้แนวคิด Soft Power เพื่อสร้างการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในระดับสากล ในหัวข้อ “เจาะ Trend สินค้า 2024 – 2025 เปิดวาร์ป..สู่สากล ด้วย Soft Power” ดร.กรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร Design Director และเจ้าของแบรนด์ KORAKOT และคุณอภิวัฒน์ ชิตะปัญญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ MASAYA และเคล็ด(ไม่)ลับที่จะช่วยเรื่องการวางแผนการตลาดธุรกิจของผู้ประกอบการ OTOP ในหัวข้อบรรยาย“Unstoppable Sale !! สร้างรายได้ใหม่ แบบ Limited Edition” จากคุณอนุชิต ปัญญาวัชระ ผู้อำนวยการ บริษัท ยินดี ดีไซน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม GO INTER เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดสากลต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment