บอร์ด DAD เช็คความพร้อม

นายจำเริญ โพธิยอด ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development นำคณะกรรมการ ธพส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ โซน ซี ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตกแต่งภายในขั้นสุดท้าย โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD พร้อมผู้บริหาร นำชมสถานที่ เพื่อตรวจความพร้อมเตรียมต้อนรับหน่วยงานซึ่งจะทยอยย้ายเข้าพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment