เลขาฯ กบข. แชร์มุมมองการลงทุน ในงานสัมมนาหุ้นไทย 2024 With The Dragon Fire

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมแชร์มุมมองการลงทุนในงานสัมมนา “หุ้นไทย 2024 With The Dragon Fire” จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแชร์การดำเนินงานของ ตลท. ในการดึงความเชื่อมั่นของตลาดทุน

โดยนายทรงพล กล่าวว่า การลงทุนในตลาดหุ้น นักลงทุนต้องกำหนดบทบาทของตนเองว่าเป็นนักลงทุนในลักษณะใด ซึ่ง กบข. เป็นนักลงทุนสถาบันเน้นการลงทุนในระยะยาว ไม่ได้ซื้อขายรายวันอย่างนักลงทุนระยะสั้น การที่ดัชนีหุ้นไทยมีความผันผวนและเคลื่อนไหวปรับตัวลดลง นับว่าเป็นโอกาสในการพิจารณาจะเข้าซื้อหุ้น เพราะผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บมจ.) หลายบริษัท มีผลประกอบการที่ดีและมีแนวโน้มเติบโต สวนทางกับราคาในตลาดหุ้น หากมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานธุรกิจดี ก็จะส่งผลต่อพอร์ต

การลงทุนในระยะยาว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment