ธอส. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะรองประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือถึงแผนการดำเนินงาน ของสถาบันการเงินของรัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 รวมถึงแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้ครู หลังจากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินสมาชิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ในการประชุมนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นตัวแทนสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายพิชิต มิทราวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 ในครั้งนี้ มี SME D Bank เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม โดยจัดขึ้น ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment