บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อหารือแผนงานการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ในปี 2567 โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการนี้ นายวิทัย รัตนากร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment