บสย. แสดงความยินดี กรรมการผู้จัดการ SME D Bank

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิชิต มิทราวงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment