สพพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมปันปลูก” โดย สพพ. ได้ปลูกต้นทองอุไรร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ถือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่นตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณริมคลองบางเขน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment