หุ้นกู้ ORN ฮอตเปิดจองวันแรกคึกคัก

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ORN วันแรกได้รับความสนใจจองซื้อจากนักลงทุนคึกคัก เตรียมนำเงินลงทุนในโครงการ Arise เจริญเมือง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รองรับการขยายโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพ โดยมูลค่าของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ มีจุดเด่นน่าสนใจจากการเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ แนวราบ-แนวสูง ที่มีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีฐานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 17-19 มิ.ย. 67 ผ่าน BYD , FINANSIA , PI และ GLOBLEX


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment