‘ไทยประกันชีวิต’ ร่วมกับ ‘มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ’มอบเงินซ่อมบำรุงรถรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

นางสิณีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้มีสภาพสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดทำเสื้อที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment