เร่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ คาดเปิดใช้มิถุนายน 67

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ คาดเปิดใช้มิถุนายน 67 นี้ พร้อมรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ เชื่อมต่อระหว่างตำบล และอำเภอ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง (สะพานมิตรภาพสินธุกิจปรีชา) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 93 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างส่วนบน อาทิ ทางเท้า และป้ายชื่อสะพาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 42.41 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำปิง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง กับ หมู่ที่ 7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างสะพานความยาว 120 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ มีทางเท้ากว้าง 1 - 1.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งสองตำบลและอำเภอให้สามารถขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการท้องถิ่น เรือนจำกลาง เชียงใหม่ หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ และเป็นทางเลี่ยงหรือทางลัดให้แก่ผู้สัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment