DAD มอบสวนสวย เพื่อชุมชน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development มอบหมาย นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทน จัดกิจกรรม GOV GREEN DAY ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชนปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลตามั่ง ยายมี ชุมชนตลาดหลักสี่ แจ้งวัฒนะ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment