ไปรษณีย์ไทยส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 สู่ 1,005 แห่งทั่วประเทศ ครบทุกพื้นที่ 100%

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยการขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ไปยังระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 1,005 แห่งทั่วประเทศ ครบถ้วนทุกพื้นที่แล้ว 100% ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งระบบจีพีเอสเพื่อตรวจสอบเส้นทางการวิ่งรถขนส่งแบบเรียลไทม์ โดยใช้ห้อง Control Room ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยแบ่งเป็น ระดับอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจในการขนส่งบัตรและ วัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ไปยังพื้นที่ 1,005 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต พื้นที่อำเภอ จำนวน 878 อำเภอ และพื้นที่จังหวัด จำนวน 77 จังหวัด ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการขนส่ง และส่งมอบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ถึงปลายทางครบถ้วนทุกพื้นที่ตามกำหนดการเรียบร้อยแล้ว 100% ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567

การดำเนินภารกิจขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงาน การขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567” เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เก็บรักษา/จัดส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเป็น Control Room ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งรายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ กกต. กำหนด โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน และรถขนส่งจำนวนกว่า 1,000 คัน ในการขนส่งทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย บัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรถขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา ร่วมเดินทางกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยตลอดเส้นทางการขนส่ง มีรถตำรวจทางหลวงนำและ ปิดท้ายขบวนตั้งแต่ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปยังปลายทางทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงมีระบบ GPS ที่สามารถเช็คสถานะได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทุกภารกิจไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอน โดยยึดถือกฎเกณฑ์ และมาตรการความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment