สมาคมไข่ไก่ฯ และหอการค้าไทย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่าย หนุน “โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จ.นครนายก

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครนายก และเครือข่ายพันธมิตร ดำเนิน “โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จัดงบประมาณหนุนเสริมโปรตีนไข่ให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครนายก 2,261 คน ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป

โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จ.นครนายก ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ คณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment