มอบนโยบาย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment