เงินติดล้อ คว้ารางวัลแบรนด์ที่ผู้ใช้สินเชื่อไว้วางใจ อันดับ 1 Thailand’s Most Admired Brand Award 6 ปีซ้อน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณเบอร์นาร์ด โช ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนรับรางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand ในฐานะแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจมากที่สุด ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในหมวดธนาคารและบริการทางการเงิน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ผ่านการบริการที่จริงใจ และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

คุณเบอร์นาร์ด กล่าวว่า “หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อ คือ ความไว้วางใจในแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์สินเชื่อที่ต้องทำธุรกิจบนความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บริโภค ยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ผนวกด้วย Service Mind ที่เป็นตัวพิสูจน์ว่า เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้จริง และเมื่อมัดใจลูกค้าได้แล้ว ก็ต้องกระชับความสัมพันธ์ด้วยการมอบบริการที่ดี เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ” และองค์ประกอบเหล่านี้ขับเคลื่อนให้ บมจ.เงินติดล้อ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment