EKH ครบรอบ 18 ปี แจกข้าวสารและอาหารแห้ง 1,800 ชุด

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ฉลองครบรอบ 18 ปีในการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชัย โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจแจกข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน 1,800 ชุด เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่มีส่วนทำให้โรงพยาบาลเอกชัยเติบโตจนถึงทุกวันนี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment