วัดไชยฯ ต้อนรับประชาชนนับหมื่นพร้อมใจเข้าชมการแสดงโขนประกอบแสงสีเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี”

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จิณตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนายสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงโขนประกอบแสงสีครั้งประวัติศาสตร์ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยงานดังกล่าว ปิดฉากอย่างสมเกียรติ สำหรับการแสดงโขนประกอบแสงสีครั้งประวัติศาสตร์ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ 15,000 รายจากทุกสารทิศ รวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางเข้าชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่นี้พร้อมได้รับประสบการณ์สุดประทับใจที่ยากจะหาชมได้ทั่วไป ซึ่งนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment