ผู้บริหาร สคฝ. เข้าพบอัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ และผู้บริหาร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เข้าพบนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อรับฟังภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันประกันเงินฝากของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Deposit Insurance Corporation) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment